Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel för påven i suppliker. Däremot kallade han sig själv ”Seruus seruorum Dei”, biskopar ”frater” och övriga män ”filius”.

Finsk beskrivning

Pyhä Isä

Källor

Inga källor