Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Intyg (av domstol) om att någon är (alternativt inte är) en annan persons lagliga förmyndare.

Finsk beskrivning

holhoojuustodistus*

Tuomioistuimen laatima todistus siitä, että joku on (tai ei ole) toisen henkilön laillinen holhooja.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 455. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 126.

Andra språk

Dåtida finska holhutoimen todistus

Synonymer

förmyndarskapsbevis