Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Karta som skapades av Fältmätningskåren. Fältmätningskåren fick uppdraget 1805, och det gällde hela riket. Arbetet påbörjades dock först 1810 och de svenska generalstabskartorna omfattade således inte Finland. Generalstabskarta var också en generell benämning på topografisk karta i skala mellan 1: 50 000 och 1: 100 000.

Finsk beskrivning

yleisesikuntakartta; topoografinen yleiskartta

Alun perin vuonna 1805 aloitettu ja koko valtakunnan kattanut maanmittaus- ja kartoitusprojekti, laatijana sotilaskarttoja laatineet maanmittaajajoukot. Suomi ei ehtinyt mukaan projektiin. Myöhemmin tarkoitti myös topografista karttaa mittakaavassa 1:50 000 ja 1:100 000.

Källor

Inga källor