Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Anmärkning i lässedel, införd 1697. Examinatio libri betecknade att församlingsprästen hade hållit förhör på läsning i bok, vilket ingick i både kommunions- och konfirmandförhör.

Finsk beskrivning

lukutaidon kuulustelu (sisä-)

Lukutaidosta annetussa todistuksessa oleva merkintä, joka otettiin käyttöön vuonna 1697. Examinatio libri tarkoitti, että seurakuntapastori oli pitänyt sekä rippi- että konfirmaatiokuulusteluun sisältyvän kirjasta lukemisen eli sisälukutaidon kuulustelun.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 48.