Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under senare delen av autonoma tiden förekommande benämning på domsrätt över kompetenskonflikter mellan domstolarna, förvaltningsjurisdiktionen och administrationen.Konfliktjurisdiktion innehas från och med 1918 av Högsta förvaltningsdomstolen.

Finsk beskrivning

toimivaltaristiriitoja koskeva tuomiovalta

Autonomian ajalta lähtien käytössä ollut termi komptenssikysymyksiä koskevasta tuomiovallasta. Vuodesta 1918 lähtien ylin tuomiovalta asiassa on ollut ylimmällä hallinto-oikeudella.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 14: 728. http://runeberg.org/nf/