Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Det rättsliga förfarande som ska fördela en förmögenhetsmassa mellan flera personer som söker gottgörelse för sina fordringar. Konkursen är en exekution i en persons samtliga tillgångar till förmån för hans samtliga borgenärer. För att konkurs ska kunna uppstå, förutsätts att borgenärerna är flera. Om det endast finns en borgenär kan han anlita exekution (utmätning) och söka betalning ur tillgångarna. I det fall att skulderna övergår tillgångarna kan konkurs bli aktuellt också då det bara finns en borgenär. Konkurs kan från gäldenärens sida vara antingen tvungen eller frivillig.

Finsk beskrivning

konkurssi, vararikko

Oikeudellinen toimenpide, jonka tarkoituksena on virallisesti lopettaa velallisen taloudellinen toiminta sekä varmistaa velallisen omaisuuden oikeudenmukainen jako velkojien kesken.

Källor

Inga källor