Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden och autonoma tiden ed som gäldenär måste avlägga vid domstol för att styrka riktigheten av ett konkursbos bouppteckning eller riktigheten i en (skriftlig) utredning över betalningssvårigheter som på sikt kunde överkommas med bättre ekonomisk förvaltning i stället för konkurs.

Finsk beskrivning

velallisen vala

Ruotsin vallan aikana sekä autonomian ajalla käytössä ollut vala, jonka velallinen vannoi tuomioistuimessa vahvistaakseen konkurssipesän pesäkirjoituksen oikeellisuuden tai kirjallisen maksuvaikeusselvityksen todenperäisyyden.

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 , bouppteckningsed.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 143.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska velallisen vala

Synonymer

bouppteckningsed