Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rättigheten av grunda ett universitet beviljades av påven. Det egentliga privilegiebrevet utfärdades vid ett rådsmöte. Privilegierna omfattade examensrätt och en akademisk jurisdiktion. Den påvliga bullan med tillståndet att få grunda ett universitet i Uppsala löstes ut den 27 februari 1477. Den 2 juli bekräftade riksrådet universitetets privilegier. I den påvliga bullan nämndes att privilegierna, rättigheterna och friheterna för universitetet i Bologna också skulle gälla i Uppsala. Universitetets kansler hade rätt att utdela de akademiska värdigheterna, baccalar-, magister-, licentiat- och doktorsgraderna. Rektor skulle ha domsrätt över studenter och lärare utom i rent kyrkliga mål.

Finsk beskrivning

yliopistoprivilegio, oikeus perustaa yliopisto

Oikeudet yliopiston perustamiseen myönsi paavi. Varsinainen privilegiokirje, jossa annettiin oikeus tutkintojen myöntämiseen sekä akateemisen tuomiovallan käyttöön, laadittiin neuvoston kokouksessa. Uppsalan yliopistoa koskeva paavillinen bulla myönnettiin 27. helmikuuta 1477. Valtakunnanneuvosto vahvisti oikeudet 2. heinäkuuta. Bullan mukaan Uppsalan yliopistolle myönnettiin samat oikeudet kuin Bolognan yliopistolle.

Källor

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria IV. Gustavianska tiden , Stockholm: Nordstedt 1997 , a: 131f.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare