Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den lägsta akademiska graden vid det medeltida universitetet.

Finsk beskrivning

baccalaureus (BA)

Alin akateeminen tutkinto keskiaikaisessa yliopistossa.

Källor

Inga källor