Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Praxis sedan medeltiden var att hus- och tomtägare skulle bygga eller bekosta halva bredden av den sträcka som löpte utmed tomtgränsen. Under 1800-talet började städerna överta ansvaret och fastighetsägarna betalade i stället en gatuavgift. Också adliga fastighetsägare skulle betala avgiften. Gatuavgiften avskaffades 1993.

Finsk beskrivning

kaduntekovelvollisuus

Keskiajalta periytyvä tapa, jonka mukaan talon- ja tontiomistajien tuli rakentaa tai kustantaa puolet kadunleveydestä tontin matkalta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 292.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

gatuläggning