Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Krets av lärda vid drottning Kristinas hov som 1650–1653 sammanträdde i drottningens bibliotek. Stadgarna hade utarbetats av Descartes.

Finsk beskrivning

hoviakatemia

Hovin oppineiden piiri, joka kokoontui kuningatar Kristiinan kirjastossa 1650–1653. Piirin säännöt oli laatinut Descartes.

Källor

Inga källor