Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontor i Amiralitetskollegiet inrättat 1739 för att övervaka, redovisa och utbetala ersättningar för inkvarteringen av amiralspersoner.

Finsk beskrivning

amiraliteetin majoituskassakonttori

Amiraliteettikollegion vuonna 1739 perustettu toimisto, jonka tehtävänä oli valvoa, tilittää ja maksaa amiraaleille maksettuja majoistuskorvauksia.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 732.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/