Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Domstol i anslutning till Amiralitetskollegium 1695–1811 som hanterade alla finansmål rörande flottans räkenskaper samt tjänsteförsummelser i anslutning till dem. Rätten bestod av amiralen som ordförande, med direktören för Amiralitetsgeneralkommissariatet som viceordförande (1721–1735) och ett antal assessorer. Som ordförande verkade amiralgeneralen men från och med 1732 ett amiralitetskammarråd.

Finsk beskrivning

amiraliteetin kamarioikeus

amiraliteetin talousasioiden tuomioistuin; Tuomioistuin, joka toimi amiraliteettikollegion yhteydessä vuosina 1695–1811. Sen tehtävänä oli käsitellä laivaston talousasioita sekä kirjanpitoon liittyviä virkavirheitä.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 11.

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 120.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/