Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Grundsats eller princip efter vilken dom avkunnas, domarregel.

Finsk beskrivning

tuomarinohje

Periaate, jonka mukaan tuomiot tulee julistaa.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 406 (domarregel).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk