Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ensamrätt att utge almanackor. När Sigfridus Aronus Forsius (1560–1624) utsågs till kunglig astronom 1613 bestod hans lön av ensamrätten att utge almanackor i Sverige. Privilegiet var personligt och förföll efter hans död. Akademin i Åbo började trycka almanackor år 1660. Den första almanackan på finska utgavs 1705. Traditionen att trycka almanackor i Åbo bröts år 1747 när Kungliga Vetenskapsakademien fick ensamrätt att utge alla almanackor i Sverige. Åren 1809 och 1810 beviljade generalguvernören ensamrätt åt akademin i Åbo att utge almanackor i Finland. Alexander I gav universitet almanacksprivilegium år 1811. Almanacksprivilegiet fortsatte efter 1917 och avskaffades först 1995.

Finsk beskrivning

almanakkaerioikeus

yksinoikeus painaa almanakkaa; Almanakkaerioikeus syntyi, kun Sigfridus Aronus Forsius (1560–1624) valittiin kuninkaalliseksi astronomiksi vuonna 1613. Hänen palkkansa koostui almanakkojen myyntituloista, jotka takasi hänelle elinäiksi myönnetty yksinoikeus tehtävään. Turun Akatemia alkoi painaa almanakkoja vuonna 1660. Ensimmäinen suomenkielinen almanakka ilmestyi vuonna 1705.

Källor

Finlex: Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. III. Regeringspropositioner , HE 134/1994.

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden , Stockholm: Norstedt 1997 .

Oja, Heikki , Aikakirja , Helsinki: Otava 1999 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

lilla almanackan