Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Struket mått.

Finsk beskrivning

irtomitta, pinomitta

Puun mittaukseen käytetty mittayksikkö.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 112.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 452.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , IV: 340 (pinomitta).

Andra språk

Inga termer på andra språk