Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Flyttning i skola från en lägre klass till en högre, inom katolska kyrkan under medeltiden: från saliggjord till helgon.

Finsk beskrivning

siirtyminen alemmalta luokalta ylemmälle

katolisen kirkon piirissä keskiajalla nostaminen autuaasta pyhimykseksi

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 178.

Andra språk

Inga termer på andra språk