Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet som ansvarade för bedömningen av metallhalter. Proberkammaren i Stockholm förestods av riksguardianen eller proberaren. Bergsamtet var ansvarigt för anställningen av denne och en laborant samt för den nödvändiga utrustningen. Också i Västerås och Örebro fanns tidvis proberkammare.

Finsk beskrivning

arviointikamari*, metallipitoisuuksia valvova elin

Tukholmassa sijainnut metallipitoisuuksia valvova yksikkö, jonka johdossa oli valtakunnan ylin jalometallien asiantuntija eli valtakunnanarvioija tai metallintutkija.

Källor

Swederus, M.B. , Bidrag till kännedomen om Sveriges bergshandtering 1612–1654. Jernkontorets annaler 1910 .

Andra språk

Inga termer på andra språk