Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänst eller ämbete.

Finsk beskrivning

virka, toimi

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Solanterä, Lasse-Juhani , Sukututkimussanasto 2, sekä mittoja, lyhenteitä, sairauksia ja kuolinsyitä 2002 , 75.

Andra språk

Latin officium
Dåtida finska virka