Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Som har ett icke offentligt tillkännagivet samband med myndigheter, särskilt om halvofficiella tidningar, även om av myndighet indirekt tillkännagivet beslut, slutsats m.m.

Finsk beskrivning

puolivirallinen

Asia, jolla on yhteys viranomaisiin, mutta tätä yhteyttä ei ole tehty viralliseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi puoliviralliset lehtijulkaisut tai viranomaisen epäsuorasti julkaisemat päätökset.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 126.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 558.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk