Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Offentligen tillkännagivet domstolsbeslut.

Finsk beskrivning

julistettu tuomio, julistettu päätös

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

avsagd dom