Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Oförmedlat (till exempel mantal).

Finsk beskrivning

vähentämätön (manttaali)

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

oförm.