Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Oförmedlat (till exempel mantal).

Finsk beskrivning

vähentämätön (manttaali)

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska vähentämätön