Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på gammal ojusterad uträkningsgrund för kronoskatt som kunde variera från ort till ort, i motsats till justerat nytt mantal som var fastslaget för hela Finland. Benämningen förekom in på 1800-talet. I Åbo och Björneborgs län uträknades då ännu boskapspenningarna av gammal sedvana enligt det gamla ojusterade mantalet, i övriga län enligt det nya beräkningssystemet.

Finsk beskrivning

vanha vähentämätön manttaali

Nimitys vanhalle ja tarkistamattomalle kruunuveron laskentaperusteelle, joka saattoi vaihdella paikkakunnalta paikkakunnalle ja joka oli vastakohta uudelle, tarkistetulle manttaalille, joka oli vahvistettu Suomen koko alueella. Käsite esiintyi 1800-luvulla, jolloin Turun ja Porin läänissä karjaveroa maksettiin vielä vanhan manttaalin mukaisesti.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 458–459.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 251 (oförmedlad).

Andra språk

Dåtida finska vanha manttaali, vähentämätön manttaali