Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Icke-statlig institution vars uppgift är att utveckla och sprida kunskaper om de vetenskaper som har betydelse för krigskonsten. Akademien grundades 1796 under namnet Svenska krigsmannasällskapet och fick sitt nuvarande namn 1805. Akademien bestod i början av 1800-talet av fem avdelningar: Taktiska avdelningen, Artilleriavdelningen, Fortifikationsavdelningen och Matematiska avdelningen samt Avdelningen för sjömilitära ärenden.

Finsk beskrivning

Kuninkaallinen sotatieteen akatemia

Yksityinen instituutio, jonka tehtävänä on kehittää ja levittää tietoa sodankäyntiin liittyvistä tieteistä. Akatemia perustettiin vuonna 1795 nimellä Ruotsin sotilasseura ja sai nykyisen nimensä vuonna 1805.

Källor

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria IV. Gustavianska tiden , Stockholm: Nordstedt 1997 .

Utrikes namnbok: Svenska myndigheter, organisationer, titlar, EU- och EG-organ, EU-titlar och länder på engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska , 6 rev. uppl. , 6 rev. uppl. , UD 02.049 , Regeringskansliet, Utrikesdepartementet 2002 .