Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning inom kungliga hovstaterna som grundades under 1500-talets första hälft av Gustav Vasa med uppgift att ansvara för och vårda de kungliga kläderna. Kungliga klädkammaren lydde under riksmarskalken, 1680–1772 under överstehovmarskalken. Vid Kungliga klädkammaren verkade bl.a. en klädmästare, klädskrivare och kamrer som i hovstaten 1729 benämndes klädkammarförvant.

Finsk beskrivning

Kuninkaallinen vaatekamari*

Källor

Hof-calender (utg. Kongl. Vetenskapsacad.) , Kungl. vetenskapsakademien 1749–1813 , 1783, 1789, 1793, 1800.

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 21.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1500-tal
1600-tal
1700-tal
1800-tal

ca 1523–1809 (Finland)

Synonymer

Klädkammaren
Kungl. klädkammaren