Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förbli ohämnad, straffad, oduglig, i dåligt skick (till exempel om byggnad på boställe).

Finsk beskrivning

jäädä rankaisematta, jäädä ennalleen

Ilmaus, jolla voidaan viitata sekä rikokseen, josta jätetään rankaisematta tai kostamatta , tai esimerkiksi rakennuksesta, joka jätetään ennalleen ja korjaamatta (eli huonoon kuntoon).

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 565 (ogill).