Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Oförsörjd, till exempel om kvinna.

Finsk beskrivning

turvaton, ilman elättäjää

Esimerkiksi nainen tai lapset.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 126.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 564 (oförsorjd).

Andra språk

Inga termer på andra språk