Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inkvartering av en trupp eller ett antal personer eller hästar på gårdar som var skyldiga att underhålla dem.

Finsk beskrivning

velvoitekestitys*, sijoituskestitys*

joukko-osaston, henkilön tai hevosten majoittaminen kestitysvelvollisilla tiloilla

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 126.

Andra språk

Inga termer på andra språk