Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ny granskning eller undersökning.

Finsk beskrivning

uudelleenharkinta,uudelleenarviointi

tarkistus

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 588.

Andra språk

Inga termer på andra språk