Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Omtalade.

Finsk beskrivning

mainittu

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 126.

Andra språk

Inga termer på andra språk