Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mätning på grund av besvär som leder till nyskifte.

Finsk beskrivning

uudelleenmittaus

Källor

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm