Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den lantmäteriinstruktion, som tillämpades för skattläggning av hemman 1690–1848 i Nylands, Åbo, Björneborgs och Tavastehus län. Skattläggningen baserades på jordmån och överskottet av avkastningen. Åkrarna indelades i sex kategorier, utgående från överskottet per areal, varefter mantalet beräknades. Ett mantal utgjorde vanligen tolv tunnor. I praktiken skulle bonden behålla hälften av årsväxten för eget behov, medan kronan och kyrkan uppbar den andra hälften som skatt.

Finsk beskrivning

Uudenmaan verollepanotapa

Maanmittauslaitoksen ohjeistus, jota sovellettiin tilojen verollepanossa Uudenmaan, Turun, Porin ja Hämeen lääneissä 1690–1848. Verollepanotavan perusteena oli maan laatu ja tuoton ylijäämä.

Källor

Inga källor