Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Omtalas 1327 i Borgå, eventuellt ståthållare i Borgå.

Finsk beskrivning

Uudenmaan käskynhaltija

Mainittu vuonna 1327 Porvoossa, mahdollisesti Porvoossa asunut käskynhaltija.

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin advocatus Nylandiae
Dåtida finska Uudenmaan asianajaja