Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lekmannatjänsteman som i egenkyrkosystemet skulle finnas för alla biskopsstift och kloster. I Norden uppstod inte något egentligt egenkyrkosystem och det fanns endast spår av ämbetet i den äldsta kyrkan. I stället inskränktes inrättarens rätt till patronatsrätten. De sysslomän och fogdar som tillsattes av kyrkor och kloster får därför inte sammanblandas med advocatus ecclesiae.

Finsk beskrivning

kirkon maallikkoasiamies*

kussakin hiippakunnassa ja luostarissa ollut kirkon asioita hoitanut virkamies

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 27.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

kyrkofogde