Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som ursprungligen erlades av allmogen för klockarens underhåll. Skatten indrogs till kronan på 1500-talet. I Österbotten betalades den både i penningar och i spannmål.

Finsk beskrivning

lukkarinvero*

Maksu, jonka kansa suoritti alun perin lukkarin ylläpitämiseksi. 1500-luvulla vero palautettiin kruunulle. Pohjanmaalla veroa saattoi maksaa sekä rahalla että viljalla.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 , 350.

Andra språk

Inga termer på andra språk