Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1500- och 1600-talen benämning på Norra Ishavet. Norra Ishavskusten förvaltades av den svenska kronan, som där hade sina egna ämbetsmän.

Finsk beskrivning

Länsimeri*, Pohjoinen jäämeri

Pohjoisesta jäämerestä käytetty nimitys 1500- ja 1600-luvuilla. Pohjoisen jäämeren rannikko oli tuolloin Ruotsin hallinnassa.

Källor

Inga källor