Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Importföretag som inledde sin verksamhet 1895. Dess prislista utgjorde under flera år grunden för priserna i medicinaltaxan.

Finsk beskrivning

Helsingin apteekkarien rohdosvarasto

Tuontiyritys, joka aloitti toimintansa vuonna 1895. Sen hinnastoa käytettiin vuosien ajan yleisen lääkehinnaston perustana.

Källor

Inga källor