Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Farmakopé som utkom 1686. Den var ursprungligen avsedd för apotekarna i Stockholm men blev 1688 gällande i hela riket. Den ersattes 1775. I praktiken var den inte någon egentlig farmakopé utan närmast ett dispensatorium. Den saknade en materia medica och upptog bara cirka 800 läkemedelsberedningar. Läkemedelsbeteckningarna var mer eller mindre godtyckliga. År 1699 kompletterades den med en apotekaretaxa. År 1756 förbjöds en del av de upptagna varorna genom en förordning om överflödsvaror. År 1757 utgavs direktiv om vissa ändringar som skulle gälla tills den nya farmakopén skulle utkomma.

Finsk beskrivning

farmakopea Holmiensis

Vuonna 1686 ilmestynyt farmakopea, joka oli alun perin tarkoitettu Tukholman apteekkareille, mutta josta tuli vuonna 1688 ensimmäinen koko Ruotsin valtakuntaa koskeva farmakopea. Se korvattiin uudemmalla vuonna 1775.

Källor

Inga källor