Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommission tillsatt 1917 i anslutning till Generalguvernörskansliet för valet av ledamöter i Viborg till den konstituerande församlingen för Ryssland.

Finsk beskrivning

Viipurin vaalikomissio*

Vuonna 1917 kenraalikuvernöörin kanslian yhteyteen perustettu komissio, tehtävänään Viipurin edustajien valinta Venäjän perustavaan kokoukseen.

Källor

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 37.

Andra språk

Dåtida finska Viipurin vaalikomissio

Synonymer

Valkommissionen i Viborg