Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning som inrättades 1917 vid senaten för att handlägga ärenden rörande arbetarskydd, arbetsförmedling och arbetslöshet, arbetarbostäder, arbetstvister, den allmänna socialförsäkringen, fattigvården och nykterheten. Expeditionen ombildades följande år till Socialministeriet. Under Socialexpeditionen lydde Socialstyrelsen.

Finsk beskrivning

sosiaalitoimituskunta

Senaatin vuonna 1917 perustama osasto, joka muutettiin seuraavana vuonan sosiaaliministeriöksi. Sosiaalihallitus toimi sosiaalitoimituskunnan alaisuudessa.

Källor

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 157.

Andra språk

Inga termer på andra språk