Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på ett upptagande (av juridiska regler, rättssystem m.m.) som sker på grund av att det finns ett uttalat behov av det. Som exempel kan nämnas när Bibeln år 1608 blev lag för att komplettera de gamla medeltida lagarna.

Finsk beskrivning

tarvereseptio

Juridisten sääntöjen, oikeusjärjestelmien ja vastaavien omaksuminen omaan oikeusjärjestelmään, koska omasta puuttuu tiettyjä tärkeinä pidettyjä osia.

Källor

Inga källor