Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Internationell handelsrätt under medeltiden, av sedvanekaraktär. Den ersattes senast med handelsbalken i 1734 års lag. Till lex mercatoria räknades Bjärköarätten för Stockholm, Söderköpings stadslag, Visby stadslag och ett yngre skikt i Magnus Erikssons stadslag från 1350-talet, första gången tryckt år 1618. Det är osäkert om denna handelsrätt överhuvudtaget tillämpades i Finland.

Finsk beskrivning

kauppaoikeus (keskiaika)

Kansainvälinen kauppaoikeus keskiajalla, luonteeltaan tapaoikeutta. Vanhempi kauppaoikeus korvattiin vuoden 1734 laissa erillisellä kauppakaarella.

Källor

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 55.

Sweriges rikes lag : gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 , Stockholm: Historiographi regni tryckerij 1736 , HB V: § 1–4, kap. VI: § 4–5.

Andra språk

Latin Lex mercatoria