Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byrå huvudsakligen för fattigsakförare, anställd(a) av en eller flera stadskommuner. Rättshjälpsbyråer fanns under förra delen av självständighetstiden i vissa städer.

Finsk beskrivning

oikeusaputoimisto

Toimisto, jossa toimi yhden tai useamman kunnan palkkaama köyhäinasianajaja.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 967.

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , III (1925–1928): 477 . http://runeberg.org/pieni/

Andra språk

Dåtida finska köyhäinasianajajain toimisto