Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Juridiskt utbildad person som av domstol hade fått i uppdrag att avgiftsfritt bistå en medellös anhållen eller fängslad person vid utredningen och/eller under rättegången. Fattigsakförare förekom innan fri rättegång för medellösa infördes 1973, vanligen som en juridisk bisyssla åt en av hovrätten godkänd advokat, senare också om stadsanställd tjänsteman vid rättshjälpsbyrå.

Finsk beskrivning

köyhäinasianajaja

Källor

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , III (1925–1928): 477 . http://runeberg.org/pieni/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1998: nr 104: § 1–2, 6: 237, 238 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1998: nr 359: § 1, 4: 1176 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Tuomioistuinsanasto, Domstolsordlista, Glossary of Court terms, Glossar der Gerichtsterminologie, Vocabulaire de la justice. Toim. Kaisa Kuhmonen , Helsinki: Oikeusministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Edita 2001 , 211, 212.

Andra språk

Dåtida finska köyhäin asianajaja, köyhänpuolustaja; (1998–) yleinen oikeusavustaja

Tid

Svenska tiden
Autonoma tiden

1800-tal
1900-tal

1800-tal–1973
1998–

Synonymer

allmän rättshjälp
fattigförsvarare
offentlig försvarare