Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Folkligt och i förvaltningsjargong, avgifter för bestridande av kostnaderna för fattigvården.

Finsk beskrivning

köyhäinhoitovero*

puhekielinen ilmaus köyhäinhoidon hyväksi kerätyistä maksuista

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk