Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid till- och avträde av arrende förrättades syn av arrendejorden och dess fastigheter. Vid synen uppskattades vad det skulle kosta att sätta jord och byggnader i gott skick. Summan av dessa kostnader kallas husröteersättning. Var husrötan större vid avträdessynen än vid tillträdessynen, ansvarade arrendatorn för skillnaden, den så kallade husrötebristen. Var husrötan mindre skulle arrendatorn uppbära skillnaden.

Finsk beskrivning

talon rappeutumisesta maksettava korvaus*, talonkunnostuskorvaus*

Vuokrasopimuksen alkaessa ja loppuessa järjestettiin vuokralla olleen maan katselmus. Katselmuksen yhteydessä tehtiin arvio siitä, kuinka paljon maan ja rakennusten saattaminen kuntoon tulisi maksamaan. Yhteenlaskettua arvioita nimitettiin talonkunnostuskorvaukseksi. Jos summa oli vuokra-ajan loppuessa suurempi kuin sen alkaessa, tuli vuokraajan suorittaa tämä erotus (talonkunnostusvajaus) korvauksena vuokraajalle.

Källor

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 45. http://runeberg.org/lantuppsl/