Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Centralt ämbetsverk 1685–1795 som hade i uppgift att införa rusthållsinrättningen och att upprätta kontrakt mellan kronan och ägaren till ett skattehemman som utsetts till ett rusthåll.

Finsk beskrivning

ratsutilakomissariaatti*, ruotukomissariaatti*

Vuosina 1685–1795 toiminut keskusvirasto, jonka tehtävänä oli vastata rusthollijärjestelmän käyttöönottamisesta ja laatia sopimukset kruunun ja ratsutiloiksi valittujen tilojen välillä.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 144.