Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på kronoskog sedan storskiftet. Allmän skog kunde enligt förordningen 1886 upplåtas till enskilt hemman eller skifteslag på villkoret att skogen förblev i samfällt bruk och sköttes enligt en plan som fastställdes av landshövdingen.

Finsk beskrivning

yleinen metsä, yhteismetsä

Isonjaon jälkeen käytössä ollut kruunumetsän nimitys. Yleinen metsä voitiin vuoden 1886 asetuksen mukaan luovuttaa yksittäisen tilan käyttöön tai jakokunnalle sillä ehdolla, että metsä säilyi yhteiskäytössä ja sitä hoidettiin maaherran vahvistaman suunnitelman mukaisesti.

Källor

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , X (1919): 1751 . http://runeberg.org/tieto/