Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Överloppsskog som från 1885 tillföll skifteslag eller en socken vid jordskifte, eftersom hemmanen från sagda år fördelades andel i skog endast för husbehov. Från 1900-talet användes termen också om kronopark (från och med 1949 statlig skog) som mot erläggande av skogsskatt nyttjas samfällt av flera hemman.

Finsk beskrivning

yhteismetsä

Källor

Haataja, Kyösti , Maanjaot ja talojärjestelmä , 37 , Porvoo: WSOY 1949 , 101, 534.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 46, 402.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 18.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/